En liten introduktions kurs till Energi och människokroppen

Energi

För att kroppen ska fungera när vi utför fysiskt arbete så använder den sig utav förråd bestående av lagrad energi som kommer från maten vi äter där det främst är kolhydrater och fetter som utgör dessa energiförråd.

Energin kommer ursprungligen från soljus som växter använder i fotosyntesen för att bilda kolhydrater, protein eller fett . Därefter äter djuren växterna och energin förs på så vis vidare till oss människor.

Energin anges oftast i enheterna joule (J) eller kalori (cal) beroende på var man är i världen. De går att göra omvandlingen mellan enheterna där 1 cal motsvarar  4,186 J . En grundregel inom vetenskap är att energi är något som inte kan produceras eller förstöras, utan kan endast omvandlas från en form till en annan.

Adenosintrifosfat (ATP)

I människoroppen handlar energiomvandling i huvudsak om bildning av en molekyl värd att komma ihåg som heter ATP (Adenosintriphospate) som kan ses som kroppens alldeles egna valuta för energi.

När ATP hydrolyseras blir resultatet adenosindifosfat (ADP), oorganiskt fosfat (Pi) och energi. Denna energi utvinns då bindningarna mellan de tre fosfatmolekylerna i ATP är energiladdade och vid brytningen av en bindning frigörs användbar energi som kroppen använder för att tillexempel spänna en muskel .

ATP finns lagrat i en liten mängd i kroppen (ca 250g) då de är en stor tung molekyl och bör därför inte ses som en utmärkande energireserv. Till sin hjälp har ATP kreatinfosfat (PCr) som återförenar ADP med Pi till nytt ATP genom att överlämna sitt fosfat till ADP. Detta är anledningen till att kreatin är ett så populärt kosttillskott till folk inom gym o tyngdlyftnings världen.

Användningen av den lagrade mängden ATP sker av det omedelbara systemet i samband med akut träning.

De tre Energisystemen

Det finns olika tillvägagånssätt kroppen använder sig av för att framställa ATP, vilka beror på aktivitetens duration och intensitet . Man kan beskriva detta som följande utifrån att det ingår tre energisystem, det omedelbara,

det snabba och det långsamma energisystemet, i energiproduktionen.

Det omedelbara systemet använder sig av den lagrade mängden ATP för att omedelbart ge energi. Detta system är ger tillräckligt med energi till 5-8 sekunder av maximalt arbete.

Det snabba energisystemet använder sig främst av kolhydrater för energiproduktion via glykolysen som sker anaerobt i cellens cytoplasma. Glukosmolekylerna ger, via glykolysen, pyruvat, vätejoner (H+) och en liten mängd ATP.

Vid närvaro av syre (aerobt) dominerar det långsamma energisystemet som involverar mitokondrien och resulterar i en större mängd ATP i förhållande till glykolysen. Här avger pyruvatet från glykolysen två väten och omsätts till Acetyl-CoA för att gå vidare till citronsyracykeln och elektrontransportkedjan, två aeroba processer som genomförs i mitokondrien och resulterar i ATP och koldioxid (CO2). Förutom glukos används även fett, protein och alkohol till att bilda ATP vid närvaro av syre vidare för att genomgå samma processer som glukos gör i mitokondrien. Alltså omsätts dessa först till Acetyl-CoA för att gå vidare in i citronsyracykeln till elektrotransportkedjan.

Aerobt vs Anaerobt

Aeroba energisystemet som kräver att syre är närvarande för att fungera är dominerande vid lägre intensiteter av arbete eller träning där transporten av syre till musklerna inte är begränsad. När transporten av syre inte räcker till hinner kroppen inte att producera den mängd ATP som krävs för påfrestningen och det anaeroba systemet kommer automatiskt att aktiveras. Nämnvärt är dock att båda systemen oftast är igång och verkar i samklang.

För fettförbränning är därför det aeroba energisystemet mest användbart då de förbränner Acetyl-CoA som är en molekyl som lagras som fett i våra kroppar. Värt att nämna igen är att det inte bara fett man äter som blir denna molekyl utan protein , kolhydrater och alkohol omvandlas också till denna molekyl och allt i överskott som inte förbränns direkt i Citronsyracykeln och Elektrontransportkedjan omvandlas till Acetyl-CoA för att lagras in som fett

Tack för läsningen ! Har du frågor så vänligen kommentera eller kontakta mig så svarar jag så fort jag kan Vänliga hälsningar Mikael Biomedicin Fysisk träning